ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน