ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 88.73 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมเจริญชัย สพป. หนองคาย เขต 2 80.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 78.54 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 70.85 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 70.35 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 64.54 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย สพป. หนองคาย เขต 2 62.13 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู สพป. หนองคาย เขต 2 49.87 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 48.8 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 44.3 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน