ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 56 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 55 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 53 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 36 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. หนองคาย เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 27 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน