ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน