ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดงสระพัง สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนโนนฤๅษี สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน