ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเมย สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 87.5 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 86.5 ทอง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน