ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าคำบง สพป. หนองคาย เขต 2 95.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 93.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 89.68 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 89.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมย สพป. หนองคาย เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 82.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 81.34 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน สพป. หนองคาย เขต 2 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน