ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัว สพป. หนองคาย เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้อน สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6  
8 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน