ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
8 โรงเรียนประชาบำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน