ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 97.06 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 88.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาตาล สพป. หนองคาย เขต 2 87.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง สพป. หนองคาย เขต 2 87.43 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด สพป. หนองคาย เขต 2 78.73 เงิน 7  
8 โรงเรียนประชาบำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 78.1 เงิน 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน