ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านจับไม้ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 52 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านปัก สพป. หนองคาย เขต 2 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านนาหนัง สพป. หนองคาย เขต 2 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 36 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านใหม่ สพป. หนองคาย เขต 2 30 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 24 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน