ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา สพป. หนองคาย เขต 2 82.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ สพป. หนองคาย เขต 2 75.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 72.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 70.5 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน