ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันติรักษ์ สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 64 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ สพป. หนองคาย เขต 2 57 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. หนองคาย เขต 2 53 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านคำจำปา สพป. หนองคาย เขต 2 48 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว สพป. หนองคาย เขต 2 45 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ สพป. หนองคาย เขต 2 34 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 32 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน