ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สพป. หนองคาย เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย สพป. หนองคาย เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง สพป. หนองคาย เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเซิม สพป. หนองคาย เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. หนองคาย เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน