ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ สพป. หนองคาย เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาฮำ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สพป. หนองคาย เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป. หนองคาย เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านผือ สพป. หนองคาย เขต 2 73 เงิน 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน