ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแป้น สพป. หนองคาย เขต 2 88.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง สพป. หนองคาย เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. หนองคาย เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 74.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. หนองคาย เขต 2 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านเชียงอาด สพป. หนองคาย เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคำเจริญ สพป. หนองคาย เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 61.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ สพป. หนองคาย เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก สพป. หนองคาย เขต 2 57 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. หนองคาย เขต 2 53 เข้าร่วม 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน