ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม สพป. หนองคาย เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. หนองคาย เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง สพป. หนองคาย เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ สพป. หนองคาย เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองหอย สพป. หนองคาย เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน สพป. หนองคาย เขต 2 79 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา สพป. หนองคาย เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน