หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 3 9 5
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 18 34 29
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 9 13 12
4 003 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 9 11 11
5 006 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 0 0 0
6 008 โรงเรียนนิคมเจริญชัย 2 3 3
7 012 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 5 15 10
8 015 โรงเรียนบ้านกุดบง 2 17 6
9 014 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 1 1 1
10 013 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 6 9 8
11 017 โรงเรียนบ้านคำจำปา 7 27 13
12 019 โรงเรียนบ้านคำตอยูง 0 0 0
13 020 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 17 38 28
14 018 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 2 11 5
15 016 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 7 20 13
16 025 โรงเรียนบ้านจับไม้ 4 8 7
17 028 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 17 33 22
18 029 โรงเรียนบ้านดงดาล 5 16 9
19 030 โรงเรียนบ้านดงสระพัง 13 43 23
20 031 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 5 26 9
21 034 โรงเรียนบ้านตาลชุม 2 7 4
22 032 โรงเรียนบ้านต้อน 16 66 31
23 033 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 1 1 1
24 037 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 0 0 0
25 035 โรงเรียนบ้านท่าคำบง 13 28 19
26 036 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 15 42 27
27 039 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 8 15 12
28 038 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 0 0 0
29 040 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านนาดี 4 8 6
31 043 โรงเรียนบ้านนาตาล 4 11 7
32 042 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 2 16 5
33 044 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 10 21 14
34 064 โรงเรียนบ้านนาทับไฮสาขาโนนภูทอง 2 7 4
35 047 โรงเรียนบ้านนายาง 20 36 27
36 048 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 0 0 0
37 049 โรงเรียนบ้านนาหนัง 17 30 24
38 050 โรงเรียนบ้านนาฮำ 16 31 26
39 045 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 4 5 4
40 046 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 38 62 51
41 095 โรงเรียนบ้านนาเมย 4 5 5
42 053 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 6 10 8
43 052 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขานามะเฮียว 0 0 0
44 051 โรงเรียนบ้านน้ำเป 2 4 3
45 011 โรงเรียนบ้านบัณฑิตน้อย 15 61 23
46 057 โรงเรียนบ้านบัว 48 88 68
47 060 โรงเรียนบ้านปัก 6 7 7
48 059 โรงเรียนบ้านปักหมู 0 0 0
49 063 โรงเรียนบ้านผือ 62 157 89
50 065 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 35 114 59
51 152065 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1 2 2
52 070 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 5 10 8
53 071 โรงเรียนบ้านวัดหลวง 9 12 12
54 073 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 5 18 6
55 074 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 3 8 6
56 075 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 5 7 6
57 077 โรงเรียนบ้านหนองคอน 0 0 0
58 080 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 4 9 7
59 081 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 0 0 0
60 082 โรงเรียนบ้านหนองยาง 2 6 3
61 083 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 6 16 11
62 084 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 0 0 0
63 085 โรงเรียนบ้านหนองหอย 22 60 38
64 087 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 17 39 28
65 078 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 11 31 20
66 076 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 4 6 6
67 079 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 0 0 0
68 086 โรงเรียนบ้านหนองแหวน 2 3 3
69 088 โรงเรียนบ้านหนองแอก 8 18 14
70 091 โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 2 4 3
71 089 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 0 0 0
72 090 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 3 14 7
73 026 โรงเรียนบ้านเชียงอาด 52 115 80
74 027 โรงเรียนบ้านเซิม 22 41 32
75 072 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 0 0 0
76 092 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 15 18 18
77 093 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 0 0 0
78 058 โรงเรียนบ้านแบง 44 70 56
79 061 โรงเรียนบ้านแป้น 19 36 30
80 022 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 18 14
81 023 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนวิทยา 9 19 9
82 024 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 3 3 3
83 054 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 18 47 29
84 055 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16 30 26
85 056 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 3 3 3
86 062 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 4 11 8
87 066 โรงเรียนบ้านโพธิ์ 33 67 46
88 067 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 6 3
89 068 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 3 2
90 069 โรงเรียนบ้านโพนแพง 9 14 13
91 094 โรงเรียนบ้านใหม่ 18 37 27
92 096 โรงเรียนประชาบำรุง 4 16 8
93 097 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 2 5 4
94 099 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 2 8 4
95 100 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 21 37 30
96 152100 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 2 4 2
97 101 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 หนองคาย 6 27 12
98 102 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 37 126 61
99 104 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 1 3 2
100 105 โรงเรียนสันติรักษ์ 11 29 15
101 106 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 22 34 30
102 107 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 4 13 4
103 108 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 45 96 65
104 152108 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1 1 1
105 109 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 12 33 19
106 111 โรงเรียนอนุบาลภัทรมน 11 22 17
107 112 โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 23 63 40
108 113 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 39 80 54
109 114 โรงเรียนอนุบาลอรวรรณ 9 12 10
110 007 โรงเรียนอนุบาลเธียรวนนท์ 28 49 42
111 110 โรงเรียนอนุบาลเฝ้าไร่ 4 19 8
112 005 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 0 0 0
113 098 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 26 57 39
114 103 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 25 81 46
115 152103 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 3 5 5
116 009 โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 11 54 12
117 010 โรงเรียนโนนฤๅษี 12 20 19
รวม 1227 2861 1866
4727

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]