หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้องเรียนพิเศษ 5 พ.ย. 2557 09.00-11.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2557 09.00-11.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้องประชุม 5 พ.ย. 2557 11.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้องสมุด 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.5 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.6 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2557 09.00-11.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2557 11.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.4 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2557 13.00-15.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้องเรียนพิเศษ 5 พ.ย. 2557 11.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 ไม่มีการแข่งขัน
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.2 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านวัดหลวง ห้อง ป.1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00 จนกว่าจะแล้วเสร็จ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]