การแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1. การแข่งขันระดับเขตพื้้นที่ 

   ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย   

2. การแข่งขันระดับภูมิภาค   

   ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดสกลนคร

3. การแข่งขันระดับประเทศ     

    ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2558 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ ที่ 06 ตุลาคม 2557 เวลา 15:47 น.