การตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

      ให้ทุกโรงเรียน ตรวจสอบรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.หนองคาย เขต ๑ โดยคลิกเมนูทางซ้ายมือ "กรรมการตัดสินการแข่งขัน" 

๑. ให้ตรวจสอบ คำนำหน้า, ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง, โรงเรียน ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งแก้ไขได้ที่ นางเสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล   โทร. ๐๘๑๙๗๕๑๙๗๗  ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

๒. โรงเรียนที่เป็นตัวแทนสามารถปริ้นบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน และกรรมการตัดสินกิจกรรมได้

วันอาทิตย์ ที่ 19 ตุลาคม 2557 เวลา 22:11 น.