สรุปเหรียญรางวัล สพป. หนองคาย เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองคาย 50 10 10 2 70
2 เซนต์ปอลหนองคาย 41 6 1 4 48
3 สมสะอาดดงมุขวิทยา 30 5 7 6 42
4 อนุบาลดารณีท่าบ่อ 28 13 4 6 45
5 ดงเว้นดงเจริญวิทยา 22 10 4 5 36
6 โกมลวิทยาคาร 22 8 6 4 36
7 บ้านเทา-นาบอน 20 11 5 8 36
8 ชุมชนบ้านปะโค 17 14 11 6 42
9 บ้านว่าน 17 9 5 4 31
10 อนุบาลบ้านคอกช้าง 16 3 6 5 25
11 บ้านห้วยไซงัว 15 3 1 2 19
12 โนนสง่าหนองแวงวิทยา 14 4 4 3 22
13 ป่าสักวิทยา 14 4 2 3 20
14 โรซารีโอวิทยา 13 6 1 1 20
15 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 13 5 4 5 22
16 บ้านเหมือดแอ่ 13 5 4 2 22
17 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 13 4 1 6 18
18 บ้านนางิ้ว 13 3 3 2 19
19 บ้านศรีเชียงใหม่ 12 8 4 4 24
20 ร่วมมิตรวิทยา 12 7 6 3 25
21 อักษรอดุลวิทยา 11 4 5 1 20
22 ราชประชานุเคราะห์๑๔ 10 9 9 4 28
23 บ้านผาตั้ง 10 3 3 6 16
24 บ้านสังกะลีนาขาม 10 3 0 2 13
25 ฮั่วเคียวกงฮัก 9 3 3 3 15
26 บ้านกวดโคกสว่าง 9 3 0 2 12
27 บ้านเมืองบาง 9 2 1 4 12
28 ธนากรสงเคราะห์ 8 8 3 11 19
29 ครุราษฎร์รังสรรค์ 8 7 2 1 17
30 อนุบาลศรีเชียงใหม่ 8 6 5 5 19
31 อาโอยาม่า ๒ 8 5 2 2 15
32 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 8 4 1 2 13
33 บ้านปากโสม 8 4 1 1 13
34 บ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 8 3 1 1 12
35 บ้านหนองบัวเงิน 8 2 4 3 14
36 บ้านโพธิ์ตาก 8 2 0 1 10
37 บ้านเทพประทับ 8 2 0 0 10
38 บ้านนาโพธิ์ 7 5 4 1 16
39 อนุบาลสาริกา 7 5 3 2 15
40 ชุมชนบ้านถ่อน 7 5 3 1 15
41 นาฮีนุเคราะห์ 7 3 6 1 16
42 ดอนก่อโนนสวรรค์ 7 3 5 3 15
43 บ้านสาวแล 7 2 2 2 11
44 บ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 7 2 2 1 11
45 บ้านฟ้าประทาน 7 1 0 0 8
46 โพธิเสนวิทยา 7 0 2 1 9
47 บ้านหมากก่องฝายแตก 6 6 3 0 15
48 บ้านไร่ 6 5 3 2 14
49 ชุมชนบ้านโพนสา 6 4 2 1 12
50 หาดคำบอนวัฒนา 6 3 2 1 11
51 บ้านหนองนาง 6 3 2 1 11
52 บ้านหนองเดิ่น 6 1 3 2 10
53 หัวหาดวิทยา 6 1 1 3 8
54 อนุบาลสังคม 5 7 2 2 14
55 อนุบาลดอนไผ่ 5 4 3 1 12
56 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 5 4 2 2 11
57 หินโงมวิทยา 5 3 3 0 11
58 บ้านเดื่อ 5 3 2 2 10
59 เชือกหม้วยวิทยา 5 3 1 0 9
60 บ้านโสกกล้า 5 1 1 0 7
61 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 4 7 3 2 14
62 บ้านม่วง 4 2 0 2 6
63 บ้านขุมคำ 4 2 0 1 6
64 คุรุศิษย์วิทยา 4 1 2 1 7
65 สระใครไชยานุเคราะห์ 4 1 2 0 7
66 วัดพระธาตุบังพวน 4 1 0 1 5
67 บ้านหนองผือ 4 1 0 0 5
68 หัสดีศึกษา 4 0 1 0 5
69 อนุบาลจินลดา 4 0 0 0 4
70 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 3 4 2 1 9
71 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 3 4 2 0 9
72 โพนสว่างป่าตองวิทยา 3 3 0 3 6
73 บ้านโพนพระ 3 3 0 2 6
74 บ้านน้ำโมง 3 3 0 0 6
75 ชุมชนบ้านหม้อ 3 3 0 0 6
76 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 3 2 2 1 7
77 บ้านคุยนางขาว 3 1 3 2 7
78 บ้านโพนสวรรค์ 3 1 1 1 5
79 ชุมชนบ้านพวก 3 1 1 1 5
80 บ้านน้ำทอน 3 1 0 0 4
81 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 3 1 0 0 4
82 บ้านดงเจริญ 3 0 1 1 4
83 บ้านท่าสำราญ 3 0 1 0 4
84 บ้านวังน้ำมอก 3 0 0 2 3
85 อนุบาลน้ำผึ้ง 3 0 0 0 3
86 บ้านหนอง 3 0 0 0 3
87 บ้านนาช้างน้ำ 3 0 0 0 3
88 บ้านโพนทอง 2 4 2 1 8
89 บ้านหนองบัววิทยา 2 4 0 0 6
90 บ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 2 3 4 0 9
91 ฉันทนาวันรถ 2 3 2 1 7
92 ดาวเรืองสมสะอาด 2 3 0 2 5
93 บ้านโคกสำราญ 2 2 1 3 5
94 บ้านไทยสามัคคี 2 2 1 0 5
95 ชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 2 2 0 5 4
96 บ้านหนองแวง 2 1 3 3 6
97 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 2 1 1 1 4
98 บ้านตอแก 2 1 0 2 3
99 บ้านศูนย์กลาง 2 1 0 1 3
100 บ้านท่ากฐิน 2 1 0 0 3
101 บ้านแสนสุข 2 1 0 0 3
102 บ้านโคกป่าฝาง 2 0 2 2 4
103 บ้านพร้าวเหนือ 2 0 1 2 3
104 หนองปลาปากจำปาทอง 2 0 1 2 3
105 อนุบาลอรุณรังษี 2 0 1 0 3
106 จันทราราม 2 0 0 1 2
107 พัฒนาคำแก้ว 2 0 0 0 2
108 บ้านบงวิทยา 2 0 0 0 2
109 บ้านเดื่อใต้ 1 5 3 3 9
110 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 1 3 3 1 7
111 บ้านโคกคอน 1 3 2 2 6
112 บ้านหนองหมื่น 1 3 0 0 4
113 เนินพระเนาว์วิทยา 1 2 1 0 4
114 บ้านนาน้ำพาย 1 1 2 0 4
115 บ้านสร้างพอก 1 1 2 0 4
116 บ้านเวียงคุก 1 1 1 1 3
117 บ้านดงต้อง 1 1 1 1 3
118 สีกายวิทยาคม 1 1 1 0 3
119 บ้านนาโคก 1 1 0 1 2
120 บ้านดงนาคำ 1 1 0 0 2
121 บ้านป่าสัก 1 1 0 0 2
122 หนองผือวิทยาคม 1 1 0 0 2
123 บ้านกองนาง 1 0 1 1 2
124 บ้านพานพร้าว 1 0 1 1 2
125 บ้านแก้งใหม่ 1 0 1 0 2
126 บ้านนากอ 1 0 0 2 1
127 บ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 0 0 0 1
128 บ้านถิ่นทอนเหนือ 1 0 0 0 1
129 บ้านท่ามะเฟือง 1 0 0 0 1
130 บ้านโคกคำ 1 0 0 0 1
131 บ้านโคกแมงเงา 1 0 0 0 1
132 อนุบาลปัญญารัตน์ 1 0 0 0 1
133 บ้านดอนขนุนพัฒนา 0 3 0 0 3
134 ราษฎร์นุเคราะห์ 0 2 1 1 3
135 บ้านเบิดวิทยา 0 1 4 1 5
136 บ้านฝางวิทยา 0 1 1 0 2
137 บ้านหงส์ทองสามขา 0 1 0 1 1
138 บ้านดงบัง 0 1 0 0 1
139 บ้านนาบง 0 1 0 0 1
140 บ้านวังยาง 0 1 0 0 1
141 บ้านหนองแจ้ง 0 1 0 0 1
142 บ้านหัวทราย 0 1 0 0 1
143 ราษฎร์สามัคคี 0 1 0 0 1
144 บ้านนาคลอง 0 0 1 0 1
145 บ้านนาดง 0 0 1 0 1
146 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา 0 0 1 0 1
147 บ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 0 0 0 2 0
148 บ้านน้อย 0 0 0 2 0
149 จอมมณี 0 0 0 1 0
150 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 0 0 0 1 0
151 บ้านเทวีดอนขม 0 0 0 1 0
152 บ้านเสียว 0 0 0 1 0
รวม 839 392 254 230 1,715