หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 20 55 27
2 005 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 15 12
3 004 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 12 28 18
4 006 โรงเรียนจอมมณี 1 1 1
5 007 โรงเรียนจันทราราม 3 15 8
6 008 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 8 21 14
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 16 39 28
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 54 90 78
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 6 10 8
10 013 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 6 7 7
11 012 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 18 39 23
12 014 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 15 22 19
13 017 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 41 67 58
14 018 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 24 51 39
15 019 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 7 9 7
16 025 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 39 65 55
17 026 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 22 59 35
18 030 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 2 2 2
19 031 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 15 46 29
20 032 โรงเรียนบ้านกองนาง 3 7 4
21 034 โรงเรียนบ้านขุมคำ 7 7 5
22 035 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 0 0 0
23 036 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 10 17 15
24 043 โรงเรียนบ้านจอมแจ้ง 0 0 0
25 044 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 4 4 4
26 046 โรงเรียนบ้านดงต้อง 4 8 5
27 047 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 2 4 3
28 048 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 3 2
29 045 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 5 9 7
30 049 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 3 6 5
31 053 โรงเรียนบ้านตอแก 5 11 7
32 054 โรงเรียนบ้านตาดเสริม 0 0 0
33 055 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 5 2
34 059 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 13 29 20
35 056 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 3 11 6
36 057 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 3 1
37 058 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 10 20 12
38 065 โรงเรียนบ้านนากอ 4 10 8
39 066 โรงเรียนบ้านนาคลอง 1 1 1
40 068 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 24 57 39
41 069 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 3 3 3
42 070 โรงเรียนบ้านนาดง 1 1 1
43 071 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 4 6 5
44 072 โรงเรียนบ้านนาบง 1 2 2
45 074 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 9 17 11
46 067 โรงเรียนบ้านนาโคก 3 4 4
47 073 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 17 24 21
48 064 โรงเรียนบ้านน้อย 2 2 2
49 075 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 9 9
50 077 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 17 41 24
51 076 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 6 8 7
52 079 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 2 5 4
53 081 โรงเรียนบ้านปากมาง 0 0 0
54 082 โรงเรียนบ้านปากโสม 18 26 25
55 083 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 6 2
56 085 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 28 42 39
57 086 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 2 5 2
58 087 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 9 8
59 088 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 4 18 7
60 093 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 18 15
61 094 โรงเรียนบ้านม่วง 8 20 13
62 098 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 6 13 9
63 099 โรงเรียนบ้านวังมน 0 0 0
64 100 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 2 1
65 101 โรงเรียนบ้านว่าน 35 70 53
66 103 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 29 48 42
67 104 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 5 6 6
68 105 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 6 3
69 106 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 4 15 6
70 107 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 15 45 27
71 108 โรงเรียนบ้านสาวแล 14 26 20
72 112 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 4 7 7
73 122 โรงเรียนบ้านหนอง 3 12 7
74 115 โรงเรียนบ้านหนองนาง 14 33 23
75 118 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 6 11 8
76 117 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 17 25 21
77 116 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 13 11
78 119 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 24 11
79 121 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 7 15 11
80 114 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 12 37 22
81 113 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 1 1 1
82 120 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 16 15
83 123 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 10 18 13
84 125 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 15 32 23
85 126 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 10 28 19
86 124 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 17 51 29
87 128 โรงเรียนบ้านหัวทราย 1 0 0
88 127 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 29 78 47
89 052 โรงเรียนบ้านเดื่อ 12 15 15
90 051 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 1 1
91 050 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 12 14 14
92 060 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 11 18 15
93 061 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 2 2
94 062 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 44 110 74
95 080 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 6 11 10
96 084 โรงเรียนบ้านเป้า 0 0 0
97 095 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 18 43 25
98 096 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 16 37 28
99 102 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 4 9 7
100 109 โรงเรียนบ้านเสียว 1 2 1
101 129 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 32 74 51
102 033 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 4 9 7
103 110 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 6 4
104 037 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 0 0 0
105 038 โรงเรียนบ้านโคกคอน 8 14 12
106 039 โรงเรียนบ้านโคกคำ 1 1 1
107 040 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 6 9 8
108 042 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 9 18 14
109 041 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 1 2 2
110 078 โรงเรียนบ้านโนนแดง 0 0 0
111 089 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 16 41 29
112 090 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 11 11
113 091 โรงเรียนบ้านโพนพระ 8 31 17
114 092 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 6 11 9
115 111 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 7 19 14
116 063 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 14 10
117 097 โรงเรียนบ้านไร่ 20 60 35
118 130 โรงเรียนป่าสักวิทยา 28 48 39
119 133 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 16 30 25
120 134 โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 0 0 0
121 135 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 2 4 3
122 140 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 5 7 6
123 141 โรงเรียนมีชัยวิทยา 0 0 0
124 143 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 36 73 48
125 144 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 4 4 4
126 145 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 1 1
127 142 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 30 51 43
128 147 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 8 12 12
129 148 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 53 105 83
130 149 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 12 26 16
131 150 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 11 15 13
132 151 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 3 5 4
133 153 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 5 10 5
134 154 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 2 3 3
135 152 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 1 1 1
136 155 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 13 16 16
137 156 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 15 23 20
138 157 โรงเรียนหินโงมวิทยา 12 28 22
139 159 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 4 8 6
140 160 โรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์ 0 0 0
141 161 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 17 40 28
142 162 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 55 131 86
143 164 โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ 0 0 0
144 163 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 3 5 4
145 165 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 34 46 43
146 166 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 1 3 2
147 167 โรงเรียนอนุบาลปิยกุล 0 0 0
148 168 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 27 48 42
149 169 โรงเรียนอนุบาลศิริกุล 0 0 0
150 170 โรงเรียนอนุบาลสังคม 19 35 29
151 171 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 20 58 36
152 172 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 77 199 104
153 173 โรงเรียนอนุบาลหัสดี 0 0 0
154 174 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 3 5 4
155 175 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 21 33 23
156 176 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 18 36 28
157 177 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 18 61 30
158 015 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 10 15 13
159 016 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 56 115 85
160 027 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 12 10
161 136 โรงเรียนเพียงหลวง๑๓ 0 0 0
162 158 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 32 65 50
163 002 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 46 125 81
164 028 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 24 53 34
165 029 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 44 80 67
166 137 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 10 20 15
167 138 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 3 6 5
168 139 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 11 19 11
169 146 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 21 41 30
170 178 โรงเรียนหัสดีศึกษา 5 21 10
171 001 โรงเรียนกีฬาจังหวัดหนองคาย 0 0 0
172 020 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
173 021 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
174 022 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
175 023 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
176 024 โรงเรียนเทศบาลท่าบ่อ 0 0 0
177 131 โรงเรียนพระปริยัติวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง 0 0 0
178 132 โรงเรียนพระปริยัติวัดศรีสะเกษ 0 0 0
รวม 1949 4075 2909
6984

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]