หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. หนองคาย เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 77 50 69.44% 10 13.89% 10 13.89% 2 2.78% 72
2 โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย 56 41 78.85% 6 11.54% 1 1.92% 4 7.69% 52
3 โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 44 32 72.73% 5 11.36% 4 9.09% 3 6.82% 44
4 โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 55 30 54.55% 14 25.45% 4 7.27% 7 12.73% 55
5 โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 53 30 61.22% 6 12.24% 7 14.29% 6 12.24% 49
6 โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 46 28 60.87% 8 17.39% 6 13.04% 4 8.7% 46
7 โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 41 22 53.66% 10 24.39% 4 9.76% 5 12.2% 41
8 โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 44 20 45.45% 11 25% 5 11.36% 8 18.18% 44
9 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 32 18 58.06% 5 16.13% 5 16.13% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนป่าสักวิทยา 28 18 64.29% 4 14.29% 3 10.71% 3 10.71% 28
11 โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 29 18 75% 3 12.5% 1 4.17% 2 8.33% 24
12 โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 54 17 35.42% 14 29.17% 11 22.92% 6 12.5% 48
13 โรงเรียนบ้านว่าน 35 17 48.57% 9 25.71% 5 14.29% 4 11.43% 35
14 โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 34 17 51.52% 4 12.12% 6 18.18% 6 18.18% 33
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๑๔ 36 14 38.89% 9 25% 9 25% 4 11.11% 36
16 โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 32 14 50% 5 17.86% 4 14.29% 5 17.86% 28
17 โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 39 13 35.14% 9 24.32% 3 8.11% 12 32.43% 37
18 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 29 13 44.83% 8 27.59% 4 13.79% 4 13.79% 29
19 โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 30 13 44.83% 7 24.14% 6 20.69% 3 10.34% 29
20 โรงเรียนโรซารีโอวิทยา 21 13 61.9% 6 28.57% 1 4.76% 1 4.76% 21
21 โรงเรียนบ้านนางิ้ว 24 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 24 13 54.17% 4 16.67% 1 4.17% 6 25% 24
23 โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์) 17 12 70.59% 3 17.65% 1 5.88% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 22 11 50% 4 18.18% 6 27.27% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 24 11 45.83% 4 16.67% 5 20.83% 4 16.67% 24
26 โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 21 11 52.38% 4 19.05% 5 23.81% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
28 โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 27 10 37.04% 7 25.93% 5 18.52% 5 18.52% 27
29 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 20 10 50% 7 35% 2 10% 1 5% 20
30 โรงเรียนบ้านปากโสม 18 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
31 โรงเรียนบ้านไร่ 20 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
32 โรงเรียนบ้านผาตั้ง 28 10 45.45% 3 13.64% 3 13.64% 6 27.27% 22
33 โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
34 โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 15 10 66.67% 3 20% 0 0% 2 13.33% 15
35 โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ 18 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
36 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ ๑๙ 17 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
37 โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 16 9 56.25% 4 25% 1 6.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก 18 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
39 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 18 9 56.25% 2 12.5% 1 6.25% 4 25% 16
40 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 16 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
41 โรงเรียนบ้านเทพประทับ 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
42 โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 17 8 47.06% 5 29.41% 3 17.65% 1 5.88% 17
43 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 17 8 47.06% 2 11.76% 4 23.53% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านสาวแล 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
45 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
46 โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
47 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 17 7 41.18% 5 29.41% 4 23.53% 1 5.88% 17
48 โรงเรียนอนุบาลสาริกา 20 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
49 โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนบ้านหนองนาง 14 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
51 โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 12 7 58.33% 2 16.67% 3 25% 0 0% 12
52 โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง-อุ่มเย็น 13 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
53 โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ ๔ 15 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
54 โรงเรียนโพธิเสนวิทยา 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
55 โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 15 6 40% 6 40% 3 20% 0 0% 15
56 โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
57 โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 15 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
59 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 12 6 50% 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 12
60 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 13 6 54.55% 1 9.09% 1 9.09% 3 27.27% 11
61 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
62 โรงเรียนอนุบาลสังคม 19 5 31.25% 7 43.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
63 โรงเรียนหินโงมวิทยา 12 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
64 โรงเรียนบ้านเดื่อ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
66 โรงเรียนบ้านโสกกล้า 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" 16 4 25% 7 43.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
68 โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ ๗๕ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
69 โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
70 โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 10 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนบ้านม่วง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
73 โรงเรียนบ้านขุมคำ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 10 4 40% 1 10% 3 30% 2 20% 10
75 โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 8 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้านหนองผือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
77 โรงเรียนหัสดีศึกษา 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
78 โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
79 โรงเรียนอนุบาลจินลดา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
80 โรงเรียนบ้านโพนพระ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
81 โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านน้ำโมง 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
85 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
86 โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
87 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านดงเจริญ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
89 โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหนอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
92 โรงเรียนอนุบาลน้ำผึ้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
93 โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
94 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
95 โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านหนาด "คุรุราษฎร์อุทิศ" 10 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
97 โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง-บ้านสวยหลง 9 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 9
98 โรงเรียนฉันทนาวันรถ 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
99 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
100 โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 9 2 25% 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 8
101 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
102 โรงเรียนบ้านหนองแวง 11 2 22.22% 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 9
103 โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
104 โรงเรียนบ้านตอแก 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
105 โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
106 โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
107 โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
110 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
111 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
112 โรงเรียนบ้านพานพร้าว 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
113 โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านนากอ 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
115 โรงเรียนจันทราราม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านบงวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 12 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 3 25% 12
119 โรงเรียนบ้านโคกคอน 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านสร้างพอก 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านดงต้อง 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
123 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
124 โรงเรียนสีกายวิทยาคม 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
125 โรงเรียนบ้านนาโคก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
126 โรงเรียนบ้านดงนาคำ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านป่าสัก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านกองนาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
130 โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโคกคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนอนุบาลปัญญารัตน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
138 โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 6 0 0% 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 6
139 โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านดงบัง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านนาบง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านวังยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองแจ้ง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านหัวทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านนาคลอง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
147 โรงเรียนบ้านนาดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
148 โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
150 โรงเรียนบ้านน้อย 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
151 โรงเรียนจอมมณี 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนบ้านเสียว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]