กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 4
5 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง 5
6 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
7 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
8 นครชัยประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
9 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
10 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
11 บ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
12 บ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
13 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 60 ทองแดง 4
5 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
6 บ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
7 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านดงมะไฟ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
5 บ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
6 บ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
7 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
8 บ้านหม่านศรีทองวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
9 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
3 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาไร่ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกกค้อกกโพธิ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
6 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
7 บ้านยางชุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
8 บ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
9 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -
10 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 -
3 บ้านโนนม่วง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 -
4 บ้านโนนเมือง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 -
5 ภูพระโนนผักหวาน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาแก สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 5
6 สงวนศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 6
7 บ้านนากลาง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 7
8 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 8
9 บ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 8
10 บ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75 เงิน 10
11 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 74 เงิน 11

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.5 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเอี่ยน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76 เงิน 4
5 บ้านหนองแสง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.75 เงิน 5
6 บ้านแสงดาวโนนธาตุ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 73.25 เงิน 6
7 บ้านโนนงามวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 70 เงิน 7
8 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.75 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โนนอุดมศึกษา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาตาแหลวดงยางวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 81.75 ทอง 4
5 บ้านฝั่งแดง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80.25 ทอง 5
6 บ้านโคกกะทอ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 79.75 เงิน 6
7 อนุบาลอินนัดดา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78.25 เงิน 7
8 บ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 78 เงิน 8
9 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 77 เงิน 9
10 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 76.75 เงิน 10
11 บ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 75.25 เงิน 11

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาสี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกหนองบัว สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านอาบช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 4
5 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง 4
6 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม
4 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองด้วงวังประทุม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านกุดผึ้ง สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.66 ทอง 4
5 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.66 ทอง 5
6 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.33 ทอง 6
7 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 7

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวิจิตรพัฒนา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 0 เข้าร่วม

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองค้อ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88.31 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เกษตรนาสมหวังสามัคคี สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85.33 ทอง 4
5 บ้านสนามชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง 5
6 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.33 ทอง 6
7 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84.33 ทอง 6
8 บ้านท่าอุทัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 8
9 บ้านนาเจริญ สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83.33 ทอง 9
10 บ้านนาหนองทุ่ม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82.33 ทอง 10
11 อนุบาลสุวรรณคูหา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 11

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านก่าน สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 4

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนหนองบัวน้อยหนองเห็นโนนชาติวิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านป่าแดงงาม สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกทุ่งน้อย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกนาเหล่า สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านผาซ่อนโชคชัย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 83 ทอง 5
6 ดงสวรรค์วิทยา สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 80 ทอง 7