สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโคกทุ่งน้อย 30 17 11 58 69 10 3 9 82
2 บ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 16 5 4 25 28 5 0 7 33
3 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 15 15 9 39 45 10 0 3 55
4 หนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 15 5 4 24 28 3 1 1 32
5 บ้านโนนเมือง 10 4 3 17 25 5 2 0 32
6 บ้านป่าแดงงาม 9 7 0 16 23 3 0 5 26
7 บ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 7 8 3 18 21 3 2 6 26
8 บ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 7 5 5 17 17 4 1 6 22
9 บ้านกุดดินจี่ 6 4 0 10 14 2 0 0 16
10 บ้านโนนสมบูรณ์ 5 3 6 14 18 9 1 5 28
11 บ้านนาด่าน 5 2 0 7 11 2 2 0 15
12 บ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 5 1 1 7 11 4 0 0 15
13 บ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 4 5 3 12 21 9 1 3 31
14 บ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 4 4 6 14 19 4 0 3 23
15 บ้านหนองด่าน 4 4 6 14 16 3 1 2 20
16 กุดแห่วิทยา 4 3 2 9 9 2 0 2 11
17 ชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 4 2 3 9 25 6 3 7 34
18 บ้านนากลาง 4 2 1 7 12 5 1 2 18
19 บ้านก่าน 4 1 2 7 12 2 2 4 16
20 บ้านขอบเหล็ก 4 0 1 5 6 2 0 0 8
21 บ้านผาวัง 3 4 1 8 11 1 0 2 12
22 บ้านโคกกะทอ 3 1 6 10 17 4 1 1 22
23 บ้านดงมะไฟ 3 0 3 6 6 2 1 4 9
24 ชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 2 9 4 15 17 4 3 10 24
25 บ้านโคกหนองบัว 2 7 4 13 14 7 0 2 21
26 บ้านวังสำราญ 2 4 1 7 14 3 0 6 17
27 บ้านวิจิตรพัฒนา 2 3 2 7 13 3 4 3 20
28 โนนอุดมศึกษา 2 1 3 6 8 1 0 0 9
29 บ้านโนนสว่างบวรวิทยา 2 1 0 3 9 0 0 0 9
30 บ้านนาเจริญ 2 0 2 4 9 4 3 1 16
31 โนนปอแดงวิทยา 2 0 2 4 4 1 1 0 6
32 บ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 2 0 1 3 5 0 1 1 6
33 บ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 2 0 0 2 6 5 0 3 11
34 บ้านหนองด้วงวังประทุม 2 0 0 2 5 0 0 0 5
35 บ้านนาไร่ 2 0 0 2 3 7 1 0 11
36 นาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 2 0 0 2 2 1 0 2 3
37 บ้านโคกนาเหล่า 1 4 3 8 13 2 3 8 18
38 บ้านผาซ่อนโชคชัย 1 3 5 9 12 4 3 7 19
39 บ้านโนนม่วง 1 3 2 6 8 7 3 2 18
40 บ้านนาสี 1 3 0 4 8 1 0 2 9
41 บ้านฝั่งแดง 1 2 3 6 15 2 2 3 19
42 บ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 1 2 2 5 6 1 0 1 7
43 อนุบาลสุวรรณคูหา 1 1 3 5 8 5 2 0 15
44 บ้านแสงดาวโนนธาตุ 1 1 2 4 8 3 1 1 12
45 บ้านอาบช้าง 1 1 1 3 6 2 2 0 10
46 บ้านกุดฮู 1 1 1 3 4 2 1 2 7
47 บ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 1 1 1 3 3 1 0 0 4
48 บ้านหนองค้อ 1 1 0 2 5 3 1 1 9
49 บ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 1 1 0 2 4 0 4 0 8
50 บ้านต่างแคน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
51 เทพคีรีพิทยาคม 1 0 2 3 7 5 0 2 12
52 บ้านวังหินซา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
53 บ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 1 0 0 1 4 1 1 0 6
54 บ้านโนนไหมโนนศิลา 1 0 0 1 4 0 0 1 4
55 วัดสุวรรณารามวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านไทยนิยม 0 4 0 4 6 0 0 0 6
57 ดงสวรรค์วิทยา 0 3 2 5 10 5 1 1 16
58 นาไก่นาคำน้อยวิทยา 0 3 2 5 6 3 0 4 9
59 บ้านนาส้มโฮง 0 3 1 4 6 1 1 1 8
60 ภูพระโนนผักหวาน 0 2 4 6 11 5 1 3 17
61 บ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 0 2 2 4 5 2 1 3 8
62 บ้านกุดผึ้ง 0 2 1 3 6 0 1 1 7
63 บ้านต้อง 0 2 1 3 3 1 0 0 4
64 บ้านซำเสี้ยว 0 1 4 5 4 3 0 0 7
65 บ้านนาสมนึก 0 1 2 3 6 1 0 1 7
66 สงวนศึกษา 0 1 2 3 5 1 0 0 6
67 ชุมชนโปร่งวังม่วง 0 1 1 2 4 6 0 0 10
68 บ้านหนองแวงคำ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
69 บ้านนาแก 0 1 0 1 4 0 0 3 4
70 บ้านท่าอุทัย 0 1 0 1 3 3 0 1 6
71 นครชัยประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านหนองแสง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
73 บ้านคลองเจริญ 0 1 0 1 0 2 0 0 2
74 บ้านโคกนกสาริกา 0 0 2 2 4 3 1 2 8
75 เกษตรนาสมหวังสามัคคี 0 0 1 1 5 1 0 0 6
76 นาตาแหลวดงยางวิทยา 0 0 1 1 4 0 1 1 5
77 โนนสง่าราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
78 บ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 0 0 1 1 1 1 0 1 2
79 บ้านหม่านศรีทองวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
80 บ้านโคกสง่า 0 0 1 1 1 0 0 0 1
81 ซำขอนแก่นวิทย์ 0 0 1 1 0 2 1 0 3
82 บ้านหนองเอี่ยน 0 0 1 1 0 2 0 0 2
83 บ้านนาสุรินทร์ 0 0 0 0 3 1 0 1 4
84 นาโกทรายวิทยาคม 0 0 0 0 3 1 0 0 4
85 บ้านนาหนองทุ่ม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
86 บ้านหนองบัวคำแสน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
87 บ้านสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
88 หนองเหลืองขามนคร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
89 บ้านโนนสำราญ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
90 บ้านโนนงามวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
91 อนุบาลอินนัดดา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
92 ยูงทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
93 บ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 0 0 0 0 0 1 1 2 2
94 บ้านนาโมง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
95 บ้านผาเวียง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
96 บ้านโนนงาม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
97 บ้านบุญทัน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
98 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99 บ้านโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราชฏร์บำรุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
100 บ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
101 บ้านโคกทุ่งน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 บ้านยางชุม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 บ้านกกค้อกกโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 บ้านนาไร่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 216 183 158 557 816 236 74 158 1,126