สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. หนองบัวลำภู เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัววิทยายน 17 5 6 28 46 9 9 11 64
2 บ้านนามะเฟือง 10 9 2 21 29 9 3 7 41
3 ร่มเกล้า 8 9 2 19 25 9 7 5 41
4 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง" 8 9 2 19 24 13 3 3 40
5 เมืองใหม่วิทยา 6 7 6 19 25 8 8 8 41
6 บ้านโนนงาม 6 2 3 11 28 8 6 4 42
7 บ้านบกโนนเรียง 5 5 3 13 25 4 5 9 34
8 โนนคูณวิทยา 5 3 0 8 14 5 6 3 25
9 พิชญบัณฑิต 5 1 1 7 15 3 2 2 20
10 ดอนปอวิทยา 5 1 0 6 14 8 9 5 31
11 บ้านศรีบุญเรือง 4 3 1 8 18 10 8 11 36
12 หนองแกสระแก้ววิทยา 4 0 1 5 3 4 3 5 10
13 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ 3 3 3 9 19 9 2 8 30
14 อนุบาลสุดา 3 3 3 9 16 4 3 2 23
15 ยางหลวงพิทยาคม 3 3 0 6 5 4 0 1 9
16 บ้านหนองแวงงิ้วตาก 3 2 1 6 10 2 2 0 14
17 บ้านนาเลิง 3 1 0 4 13 6 4 6 23
18 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 3 1 0 4 10 7 5 0 22
19 บ้านโคกป่ากุง 3 1 0 4 8 5 3 1 16
20 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 3 0 3 6 14 11 6 1 31
21 บ้านโนนสงเปลือย 3 0 2 5 8 4 4 2 16
22 บ้านพร้าว 2 7 2 11 18 3 5 11 26
23 บ้านหนองแวง 2 4 2 8 14 3 2 5 19
24 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 2 3 4 9 11 9 7 11 27
25 หนองหว้าวิทยาสรรค์ 2 3 2 7 8 9 2 5 19
26 บ้านถิ่น 2 2 6 10 24 10 4 2 38
27 บ้านสร้างเสี่ยน 2 2 2 6 5 2 1 1 8
28 โคกม่วงประชาสรรค์ 2 2 1 5 9 2 4 2 15
29 กุดหานสามัคคี 2 1 3 6 8 1 1 1 10
30 บ้านวังไฮ 2 1 1 4 6 1 1 0 8
31 บ้านทรายมูล 2 1 0 3 9 5 3 5 17
32 บ้านหนองกุงคำไฮ 2 1 0 3 3 2 1 0 6
33 บ้านสุขเกษม 2 1 0 3 3 0 0 0 3
34 หัวนาศึกษาวิทย์ 2 0 5 7 16 7 5 1 28
35 บ้านท่าลาด 2 0 3 5 11 5 5 3 21
36 ชุมชนนาคำไฮวิทยา 2 0 2 4 7 1 4 4 12
37 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 2 0 1 3 7 2 0 2 9
38 บ้านสำราญสุข 2 0 1 3 6 2 1 1 9
39 บ้านคึมชาดห้วยบง 2 0 1 3 4 4 0 0 8
40 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง 2 0 0 2 4 1 1 2 6
41 บ้านกุดแห่ 2 0 0 2 2 1 0 0 3
42 บ้านห้วยบ่อทอง 2 0 0 2 2 1 0 0 3
43 บ้านโนนข่า(พอง) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 1 4 3 8 11 3 4 3 18
45 บ้านหินลับศิลามงคล 1 3 2 6 11 5 3 3 19
46 โนนสำราญสมสนุก 1 3 1 5 7 1 5 1 13
47 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 1 3 0 4 6 2 1 2 9
48 บ้านดอนเกล็ด 1 2 5 8 10 4 1 1 15
49 บ้านโต่งโต้น 1 2 1 4 8 0 0 0 8
50 บ้านโนนเสถียร 1 2 1 4 7 3 4 1 14
51 บ้านหนองทุ่งมน 1 2 0 3 9 3 1 0 13
52 ชุมชนบ้านกุดดู่ 1 2 0 3 6 3 2 1 11
53 บ้านโนนเมือง 1 2 0 3 5 1 0 3 6
54 บ้านวังมน 1 1 2 4 7 2 4 2 13
55 บ้านโคกกุง 1 1 1 3 7 6 2 3 15
56 นิคมสงเคราะห์วิทยา 1 1 1 3 6 4 2 2 12
57 นิคมสงเคราะห์ 3 1 1 1 3 5 4 0 0 9
58 บ้านโนนสว่าง ต.โนนเมือง 1 1 0 2 7 1 0 4 8
59 บ้านกุดเต่า 1 1 0 2 4 4 0 1 8
60 บ้านโนนทัน 1 1 0 2 4 0 0 1 4
61 บ้านนาทม 1 1 0 2 3 0 0 0 3
62 บ้านห้วยหามต่าง 1 1 0 2 2 3 1 4 6
63 บ้านกุดฉิม (โนนสัง) 1 0 3 4 7 2 1 4 10
64 บ้านโคกสะอาด 1 0 2 3 4 4 1 1 9
65 บ้านหนองเหมือดแอ่ 1 0 1 2 8 4 0 2 12
66 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2 6 7 4 2 17
67 บ้านข่าดอนเข็ม 1 0 1 2 6 4 1 0 11
68 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 1 0 1 2 6 3 2 1 11
69 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง 1 0 1 2 6 2 2 2 10
70 บ้านข่าน้อย 1 0 1 2 5 0 0 1 5
71 โนนสังวิทยาสรรค์ 1 0 1 2 4 6 4 4 14
72 บ้านโนนหว้าทอง 1 0 1 2 4 2 2 1 8
73 บ้านหนองขามท่างาม 1 0 1 2 2 1 0 1 3
74 บ้านหนองอุ 1 0 1 2 2 0 2 1 4
75 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง 1 0 0 1 7 4 3 1 14
76 บ้านดอนยานาง 1 0 0 1 3 2 3 0 8
77 บ้านกุดดุกสุขเกษม 1 0 0 1 3 2 1 4 6
78 อนุบาลภูบดินทร์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
79 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 0 5 3 8 14 4 4 5 22
80 จริยานุสรณ์ 0 4 0 4 6 1 4 0 11
81 บ้านหนองแตง 0 3 1 4 6 1 0 0 7
82 บ้านหนองลุมพุก 0 3 0 3 12 5 0 1 17
83 หนองม่วงชมพูทอง 0 3 0 3 4 0 0 0 4
84 บ้านโคกน้ำเกี้ยง 0 2 2 4 9 8 2 4 19
85 บ้านมอเหนือ 0 2 1 3 6 4 1 1 11
86 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 0 2 1 3 4 3 0 1 7
87 ฝายหินประชารักษ์ 0 1 3 4 11 6 3 8 20
88 บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 0 1 1 2 8 9 0 0 17
89 อนุบาลหนองบัวลำภู 0 1 1 2 8 4 4 2 16
90 ไทยรัฐวิทยา 81 0 1 1 2 7 2 10 1 19
91 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 0 1 1 2 6 4 1 0 11
92 บ้านฝายหิน 0 1 1 2 3 4 0 0 7
93 บ้านนาทับควาย 0 1 1 2 2 3 0 1 5
94 บ้านห้วยโจด 0 1 1 2 2 2 1 3 5
95 บ้านโคกม่วงทองวิทยา 0 1 1 2 1 1 4 4 6
96 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 0 1 0 1 4 6 3 3 13
97 ปรางค์กู่ 0 1 0 1 4 4 1 4 9
98 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 4 3 2 3 9
99 บ้านหัวขัว 0 1 0 1 4 2 4 5 10
100 โนนสมบูรณ์วิทยา 0 1 0 1 4 0 1 2 5
101 บ้านดอนนาดี 0 1 0 1 4 0 1 2 5
102 บ้านหนองทุ่ม 0 1 0 1 3 4 3 3 10
103 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 0 1 0 1 3 1 1 1 5
104 บ้านโคกใหญ่ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
105 บ้านตะเคียนทอง 0 1 0 1 2 3 0 0 5
106 บ้านบุ่งบก 0 1 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านดินทรายอ่อน 0 1 0 1 1 4 6 2 11
108 บ้านโสกแดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
109 บ้านกุดกวางสร้อย 0 1 0 1 1 0 3 4 4
110 บ้านหนองตานา 0 1 0 1 1 0 0 1 1
111 บ้านแกท่าวารี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
112 บ้านโคกกลางโนนงาม 0 1 0 1 0 3 0 3 3
113 หนองปิงบุ่งบกวิทยา 0 0 3 3 8 1 6 2 15
114 หนองกุงจารย์ผางวิทยา 0 0 3 3 5 4 2 10 11
115 บ้านโนนสะอาด 0 0 2 2 8 1 0 0 9
116 ห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ 19) 0 0 2 2 6 3 2 1 11
117 บ้านหนองเม็ก 0 0 2 2 4 1 0 0 5
118 บ้านหนองกุงแก้ว 0 0 1 1 5 3 2 3 10
119 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 1 1 5 1 1 1 7
120 บ้านภูพานคำ 0 0 1 1 3 5 3 0 11
121 บ้านหนองกุง 0 0 1 1 3 4 3 0 10
122 ชุมชนบ้านขามธาตุวิทยา 0 0 1 1 3 4 1 4 8
123 บ้านเพ็กเฟื้อย 0 0 1 1 3 3 2 4 8
124 บ้านท่าศิลา 0 0 1 1 3 2 2 2 7
125 บ้านผาสุก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
126 บ้านโสกจาน 0 0 1 1 2 0 0 1 2
127 บ้านห้วยค้อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
128 บ้านโนนอุดม 0 0 1 1 1 2 3 1 6
129 นิคมสงเคราะห์๒ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
130 กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
131 บ้านหนองสะแบง 0 0 1 1 1 1 0 2 2
132 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 0 0 1 1 1 1 0 1 2
133 บ้านหนองบัวโซม 0 0 1 1 0 1 2 2 3
134 บ้านค้อ 0 0 0 0 6 11 5 1 22
135 บ้านหนองแวงป่งสัง 0 0 0 0 6 3 3 0 12
136 บ้านหินสิ่ว 0 0 0 0 6 2 0 2 8
137 บ้านหนองแสงนาล้อม 0 0 0 0 4 6 3 5 13
138 บ้านห้วยหว้าวังทอง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
139 วังแคนวังคูณวิทยา 0 0 0 0 4 1 1 3 6
140 กุดจิกวิทยา 0 0 0 0 4 0 1 1 5
141 หินตลาดศรีสง่าวิทยา 0 0 0 0 3 5 5 9 13
142 นิคมวัฒนา 6 0 0 0 0 3 4 4 2 11
143 บ้านหนองนกเขียน 0 0 0 0 3 2 1 0 6
144 บ้านทรายงาม 0 0 0 0 3 1 4 3 8
145 บ้านกุดคอเมย 0 0 0 0 3 0 1 2 4
146 บ้านหนองบัวเงิน 0 0 0 0 2 4 0 3 6
147 บ้านหินคูณ 0 0 0 0 2 3 1 2 6
148 บ้านโสกก้านเหลือง 0 0 0 0 2 2 2 1 6
149 บ้านนาอ่าง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
150 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 0 0 0 0 2 2 1 0 5
151 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
152 บ้านตำแย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
153 บ้านโนนสวรรค์หนองแก 0 0 0 0 2 1 2 6 5
154 บ้านหนองปลาขาว 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านโสกช้าง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 บ้านโคกม่วงชุม 0 0 0 0 2 0 2 1 4
157 บุตรเพชรวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
158 บ้านโนนขมิ้น 0 0 0 0 2 0 1 0 3
159 นิคมโคกม่วงศรีสมพร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านกุดแท่น 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านนาแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านลาด 0 0 0 0 1 5 4 0 10
163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 0 0 0 0 1 4 3 6 8
164 บ้านวังโปร่ง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
165 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 เทศบาล1 0 0 0 0 1 1 3 2 5
167 บ้านคอกวัว 0 0 0 0 1 1 2 1 4
168 บ้านห้วยไร่ 0 0 0 0 1 1 1 2 3
169 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
170 บ้านข้องโป้ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
171 บ้านป่าคา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านหนองอุ สาขาบ้านเหล่านาดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
174 บ้านโคกล่าม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 วังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 หินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านห้วยลึก 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 โนนปอแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 นิคมสงเคราะห์ 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านวังคูณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านลำภู 0 0 0 0 0 5 0 0 5
182 บ้านศรีสุขนาล้อม 0 0 0 0 0 3 2 0 5
183 โคกสูงโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 3 3
184 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 1 3
185 บ้านกุดฉิม(เมือง) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
186 บ้านโนนตาล 0 0 0 0 0 2 0 1 2
187 บ้านดอนข่า 0 0 0 0 0 2 0 0 2
188 บ้านหนองคังคา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
189 บ้านผาเสด็จ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
190 ชุมชนบ้านนากอก 0 0 0 0 0 1 0 2 1
191 บ้านโนนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
192 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
193 บ้านหนองโน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านอ่างบูรพา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 โนนข่าประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง 0 0 0 0 0 0 3 0 3
197 บ้านหนองเล้าข้าว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
199 บ้านดงบาก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
200 บ้านผาสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
201 บ้านสันป่าพลวง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
202 พิศาลวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
203 บ้านนาวังเวิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านโคกม่วย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 บ้านนาชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 180 155 524 1,067 549 359 375 1,975