หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 71 57 81.43% 6 8.57% 5 7.14% 2 2.86% 70
2 โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 49 29 59.18% 12 24.49% 2 4.08% 6 12.24% 49
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน 50 28 62.22% 5 11.11% 5 11.11% 7 15.56% 45
4 โรงเรียนบ้านวังโพน 39 27 72.97% 5 13.51% 1 2.7% 4 10.81% 37
5 โรงเรียนบ้านหนองแสง 47 26 60.47% 8 18.6% 2 4.65% 7 16.28% 43
6 โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 38 23 62.16% 5 13.51% 4 10.81% 5 13.51% 37
7 โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 39 23 62.16% 5 13.51% 3 8.11% 6 16.22% 37
8 โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 44 22 55% 7 17.5% 4 10% 7 17.5% 40
9 โรงเรียนวัดกลางโกสุม 41 20 48.78% 8 19.51% 5 12.2% 8 19.51% 41
10 โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 33 19 59.38% 6 18.75% 1 3.13% 6 18.75% 32
11 โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 33 18 56.25% 8 25% 6 18.75% 0 0% 32
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 22 18 81.82% 2 9.09% 0 0% 2 9.09% 22
13 โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 27 17 62.96% 6 22.22% 2 7.41% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 30 16 53.33% 4 13.33% 2 6.67% 8 26.67% 30
15 โรงเรียนบ้านโพน 37 15 46.88% 9 28.13% 3 9.38% 5 15.63% 32
16 โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 24 15 71.43% 4 19.05% 2 9.52% 0 0% 21
17 โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 21 15 71.43% 3 14.29% 1 4.76% 2 9.52% 21
18 โรงเรียนจอนวิทยกุล 30 14 46.67% 6 20% 4 13.33% 6 20% 30
19 โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 24 14 58.33% 4 16.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนบ้านหนองกุง 25 14 56% 4 16% 1 4% 6 24% 25
21 โรงเรียนบ้านหนองแหน 18 14 77.78% 4 22.22% 0 0% 0 0% 18
22 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 18 14 82.35% 1 5.88% 1 5.88% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 30 13 52% 4 16% 2 8% 6 24% 25
24 โรงเรียนบ้านดอนกลางนุกูลวิทย์ 19 13 76.47% 2 11.76% 2 11.76% 0 0% 17
25 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 19 13 72.22% 2 11.11% 1 5.56% 2 11.11% 18
26 โรงเรียนบ้านโคกสูง 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 28 12 46.15% 6 23.08% 2 7.69% 6 23.08% 26
28 โรงเรียนบ้านวังกุง 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
29 โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 27 12 46.15% 4 15.38% 2 7.69% 8 30.77% 26
30 โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
31 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 21 12 60% 2 10% 5 25% 1 5% 20
32 โรงเรียนบ้านหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 22 12 54.55% 2 9.09% 4 18.18% 4 18.18% 22
33 โรงเรียนบ้านดอนสันติ 16 12 80% 2 13.33% 0 0% 1 6.67% 15
34 โรงเรียนบ้านโสกกาว 17 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านวังจาน 15 12 80% 1 6.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 24 11 45.83% 4 16.67% 4 16.67% 5 20.83% 24
37 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยกิจ 21 11 55% 2 10% 2 10% 5 25% 20
38 โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านหนองซอน 23 11 52.38% 1 4.76% 2 9.52% 7 33.33% 21
40 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 21 11 52.38% 1 4.76% 2 9.52% 7 33.33% 21
41 โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
42 โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 15 11 78.57% 0 0% 0 0% 3 21.43% 14
43 โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 31 10 37.04% 10 37.04% 4 14.81% 3 11.11% 27
44 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 16 10 62.5% 5 31.25% 1 6.25% 0 0% 16
45 โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 17 10 58.82% 3 17.65% 3 17.65% 1 5.88% 17
46 โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ 15 10 66.67% 2 13.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
47 โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 11 10 90.91% 0 0% 0 0% 1 9.09% 11
48 โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 17 9 52.94% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 17
49 โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 19 9 47.37% 2 10.53% 4 21.05% 4 21.05% 19
50 โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 20 9 50% 2 11.11% 4 22.22% 3 16.67% 18
51 โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
52 โรงเรียนบ้านไพศาล(ลี้ลอยอุทิศ) 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านโสกคลอง 24 8 40% 6 30% 2 10% 4 20% 20
54 โรงเรียนบ้านผำ 15 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
55 โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนบ้านกุดรัง 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
58 โรงเรียนบ้านแบก(แบกสมบูรณ์วิทย์) 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
59 โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
60 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17(บ้านมะโม) 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
61 โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนเกียรติขจรวิทยา 19 6 33.33% 5 27.78% 6 33.33% 1 5.56% 18
64 โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
65 โรงเรียนบ้านเขื่อน(เขื่อนศึกษาคาร) 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
66 โรงเรียนบ้านจอมทอง 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
68 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 12 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 3 25% 12
69 โรงเรียนบ้านศรีสุข 10 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
70 โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
72 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
73 โรงเรียนบ้านค้อ 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนบ้านหนองคู(หนองคูวิทยาคาร) 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
75 โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
79 โรงเรียนบ้านหนองบอน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
80 โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
82 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
84 โรงเรียนบ้านยางน้อย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนบ้านคุยเชือก 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านยางสินไชยหนองหาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 15 4 50% 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 8
89 โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
90 โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออีสาน 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
91 โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านผักแว่น 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
95 โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
96 โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
97 โรงเรียนบ้านป่าเป้า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
99 โรงเรียนอนุบาลจอนวิทยกุล 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
100 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 7 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
101 โรงเรียนบ้านหนองโดน 9 3 42.86% 0 0% 0 0% 4 57.14% 7
102 โรงเรียนบ้านหนองแวง 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านผือ 9 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
105 โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 7 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
106 โรงเรียนบ้านกุดจอก 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
107 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโชคชัย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านหนองไห 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
112 โรงเรียนบ้านกู่ทอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านหนองล่าม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
115 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านหัวขัว 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
117 โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
118 โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านหนองหอย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 6 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 7 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 3 42.86% 7
125 โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านหนองชาด 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
129 โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 6 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านคุยแพง 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 6 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
132 โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
134 โรงเรียนจินดาอารมณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านเลิงบัว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านโคกข่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านทิพโสต 7 0 0% 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 7
141 โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
142 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
143 โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
144 โรงเรียนบ้านโนนทัน 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
145 โรงเรียนจันทนภาศึกษา 4 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
146 โรงเรียนบ้านนาทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านส้มกบ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านป่าปอ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านผักหนอก 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
152 โรงเรียนอนุบาลรัฐชาวดี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]