สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านหนองรูแข้ 11 2 2 15 20 3 2 4 25
2 บ้านเขวาทุ่ง 10 4 5 19 24 7 4 2 35
3 เมืองวาปีปทุม 9 7 4 20 32 6 1 0 39
4 พระกุมารศึกษา 9 5 2 16 24 6 2 0 32
5 อนุบาลเอี่ยมสุข 7 5 1 13 20 4 1 3 25
6 บ้านเม็กดำ 6 5 2 13 21 5 3 2 29
7 บ้านหนองบัวสันตุ 6 5 0 11 18 6 4 3 28
8 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 6 2 2 10 18 4 3 4 25
9 บ้านโดน 6 0 3 9 16 1 2 2 19
10 บ้านมะโบ่ 5 2 4 11 22 8 3 4 33
11 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 5 1 1 7 7 2 1 1 10
12 บ้านเหล่า 4 7 5 16 31 9 3 3 43
13 บ้านนาฝาย 4 2 2 8 11 6 3 3 20
14 บ้านหัวดง 4 1 3 8 13 4 1 3 18
15 ชุมชนบ้านงัวบา 4 0 2 6 9 1 1 0 11
16 บ้านขามเรียน 3 4 3 10 23 6 4 4 33
17 โนนจานวิทยา 3 3 4 10 14 6 5 1 25
18 บ้านหนองไฮ 3 3 1 7 11 3 0 3 14
19 บ้านหนองหว้า 3 2 2 7 8 5 0 1 13
20 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 3 2 1 6 14 5 4 5 23
21 บ้านสนาม 3 2 0 5 15 3 2 4 20
22 บ้านหนองหน่อง 3 2 0 5 12 2 1 1 15
23 บ้านหวาย 3 2 0 5 6 1 0 0 7
24 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 3 1 3 7 12 5 2 2 19
25 บ้านโนนรัง 3 1 1 5 7 4 1 6 12
26 บ้านนาค่าย 3 1 1 5 6 1 0 0 7
27 บ้านหนองแสน 3 0 1 4 9 3 1 4 13
28 บ้านโคกสีทองหลาง 3 0 1 4 8 1 0 0 9
29 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 2 8 5 15 18 6 5 2 29
30 อนุบาลดงเมืองน้อย 2 3 0 5 11 1 0 1 12
31 บ้านหนองป้าน 2 2 4 8 20 5 1 2 26
32 บ้านโนน 2 2 1 5 13 1 2 2 16
33 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 2 2 1 5 8 0 0 0 8
34 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 2 0 4 8 0 0 1 8
35 อนุบาลวาปีปทุม 2 1 2 5 8 3 0 1 11
36 อนุบาลนครจัมปาศรี 2 0 4 6 8 5 1 0 14
37 ชุมชนบ้านสำโรง 2 0 3 5 10 3 2 2 15
38 บ้านหัวหมู 2 0 2 4 6 4 2 1 12
39 บ้านห้วยหิน 2 0 0 2 5 1 0 1 6
40 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 3 2 6 10 2 1 3 13
41 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 1 2 1 4 10 2 4 4 16
42 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 2 1 4 4 0 1 0 5
43 บ้านประแหย่ง 1 2 0 3 7 1 1 0 9
44 บ้านไก่นา 1 2 0 3 6 0 0 0 6
45 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 1 2 0 3 5 4 0 1 9
46 ชุมชนนาสีนวล 1 1 2 4 17 1 2 3 20
47 หนองกุงวิทยา 1 1 2 4 13 5 1 2 19
48 บ้านปลาขาว 1 1 1 3 13 11 1 2 25
49 บ้านสระบาก 1 1 1 3 5 2 1 2 8
50 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 1 1 1 3 5 1 0 0 6
51 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 1 1 1 3 4 1 0 0 5
52 วัดป่านาเชือก 1 1 0 2 6 8 0 0 14
53 บ้านดอนดู่วังบอน 1 1 0 2 5 0 0 1 5
54 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1 1 0 2 3 0 1 0 4
55 ชุมชนบ้านดงบัง 1 1 0 2 2 0 2 1 4
56 เทศบาลนาเชือก 1 0 2 3 8 3 1 0 12
57 บ้านหัวงัว 1 0 2 3 3 0 0 0 3
58 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 1 0 1 2 4 4 1 0 9
59 บ้านยางอิไลดอนก่อ 1 0 1 2 4 2 0 1 6
60 บ้านโคกไร่ 1 0 1 2 4 1 0 0 5
61 บ้านมะชมโนนสง่า 1 0 1 2 3 1 1 1 5
62 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 1 2 3 1 1 0 5
63 บ้านโนนแคน 1 0 1 2 2 1 0 2 3
64 ราชประชานุเคราะห์ 17 1 0 1 2 2 0 0 0 2
65 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 1 0 0 1 7 3 5 2 15
66 บ้านนาภู 1 0 0 1 5 0 2 1 7
67 บ้านโนนบ่อ 1 0 0 1 4 5 2 2 11
68 บ้านหนองผือ 1 0 0 1 4 2 1 0 7
69 บ้านดงหัวช้าง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านตาลอก 1 0 0 1 3 2 0 2 5
71 บ้านแคน 1 0 0 1 3 1 2 1 6
72 บ้านโคกมนโนนทอง 1 0 0 1 3 1 2 0 6
73 บ้านดู่ 1 0 0 1 3 1 0 1 4
74 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
75 บ้านหนองบัวน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
76 บ้านหนองบึง 1 0 0 1 1 2 2 1 5
77 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านโพนทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 บ้านหนองบัวแดง 0 4 3 7 11 7 2 4 20
80 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 4 0 4 6 0 0 0 6
81 บ้านโพธิ์ชัย 0 3 2 5 10 1 4 7 15
82 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 3 0 3 6 4 2 4 12
83 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 0 3 0 3 5 2 1 2 8
84 บ้านโกทา 0 2 2 4 9 4 3 1 16
85 บ้านบุ่งง้าว 0 2 2 4 9 3 3 1 15
86 บ้านชาดฝางหัวเรือ 0 2 2 4 8 2 3 1 13
87 บ้านหนองปอ 0 2 1 3 9 1 0 1 10
88 บ้านนาเลา 0 2 1 3 5 4 2 1 11
89 บ้านขามป้อม 0 2 1 3 3 1 2 2 6
90 บ้านตำแย 0 2 0 2 4 2 0 0 6
91 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 0 1 4 5 13 6 1 3 20
92 กู่สันตรัตน์ 0 1 2 3 5 2 1 4 8
93 บ้านนาข่า 0 1 2 3 4 5 3 1 12
94 บ้านเหล่าน้อย 0 1 2 3 3 0 0 0 3
95 จตุคามประชาสรรค์ 0 1 2 3 1 6 0 2 7
96 บ้านหนองกลางโคก 0 1 1 2 5 0 0 0 5
97 บ้านตำแยโนนยาง 0 1 1 2 4 0 1 0 5
98 บ้านหนองแปน 0 1 1 2 3 1 1 3 5
99 บ้านสระแก้วหนองคู 0 1 1 2 3 1 0 1 4
100 บ้านดงยาง 0 1 0 1 6 2 0 2 8
101 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 1 0 1 5 0 0 2 5
102 บ้านเมืองเสือ 0 1 0 1 4 3 2 3 9
103 บ้านหนองแต้ 0 1 0 1 4 3 0 1 7
104 บ้านดงแคน 0 1 0 1 4 1 1 1 6
105 บ้านเครือซูด 0 1 0 1 4 0 0 1 4
106 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 1 0 1 3 2 1 0 6
107 บ้านเสือโก้ก 0 1 0 1 3 2 0 0 5
108 บ้านโคกเต่า 0 1 0 1 3 1 0 0 4
109 บ้านเหล่าจั่น 0 1 0 1 2 1 0 0 3
110 บ้านหนองแคน 0 1 0 1 2 1 0 0 3
111 บ้านร่วมใจ2 0 1 0 1 2 0 0 0 2
112 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
113 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
114 บ้านหนองคูม่วง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 1 0 1 0 1 1 1 2
117 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 0 0 3 3 7 4 1 1 12
118 บ้านดง 0 0 3 3 5 1 0 0 6
119 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 2 2 4 2 1 0 7
120 บ้านหนองสระ 0 0 2 2 3 2 0 2 5
121 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 2 2 3 2 0 0 5
122 พยัคฆภูมิพิสัย 0 0 2 2 1 1 2 0 4
123 บ้านดงใหญ่ 0 0 1 1 8 3 1 1 12
124 บ้านปอพานหนองโน 0 0 1 1 7 1 2 0 10
125 บ้านแวงดงหนองยาง 0 0 1 1 4 1 2 0 7
126 บ้านโคกสะอาด 0 0 1 1 4 1 1 0 6
127 บ้านเตาบ่า 0 0 1 1 4 0 0 0 4
128 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 0 0 1 1 3 2 0 1 5
129 บ้านเหล่าค้อ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
130 บ้านหนองห้าง 0 0 1 1 3 1 0 1 4
131 บ้านหนองแต้น้อย 0 0 1 1 3 0 2 0 5
132 บ้านทัพป่าจิก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
133 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
134 บ้านแก่นท้าว 0 0 1 1 2 0 2 2 4
135 บ้านหัวสระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 บ้านหนองเหล่า 0 0 1 1 1 1 0 0 2
137 บ้านสว่าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
138 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 0 0 1 1 1 0 1 1 2
139 บ้านจอมพะลาน 0 0 1 1 1 0 0 1 1
140 บ้านสระบัว 0 0 1 1 1 0 0 1 1
141 บ้านเมืองเตา 0 0 0 0 6 1 0 1 7
142 บ้านกุดน้ำใส 0 0 0 0 4 2 1 2 7
143 บ้านคึมบง 0 0 0 0 4 2 0 2 6
144 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 0 0 3 1 2 2 6
145 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 0 0 0 0 3 1 0 1 4
146 บ้านหนองไผ่ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 บ้านก่อ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 บ้านอีโต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
149 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 0 0 0 3 0 0 1 3
150 บ้านหัวช้าง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 2 8 0 0 10
152 บ้านดอนหมี 0 0 0 0 2 3 0 2 5
153 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
154 บ้านหัวช้างโคกม่วง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 2 1 1 0 4
156 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 2 1 1 0 4
157 บ้านดู่หนองโก 0 0 0 0 2 1 1 0 4
158 บ้านโพนทราย 0 0 0 0 2 1 0 2 3
159 บ้านนกเหาะ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
160 บ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0 0 2 1 0 0 3
161 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
162 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
163 บ้านหนองโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
164 บ้านห้วยหลาว 0 0 0 0 2 0 1 0 3
165 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 2 0 0 1 2
166 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
167 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านโคกยาว 0 0 0 0 1 4 0 0 5
169 บ้านโนนแร่ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
170 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
171 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 0 0 0 0 1 1 1 1 3
173 บ้านหนองผง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
174 บ้านดงบากหนองตาเต็น 0 0 0 0 1 1 0 1 2
175 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองโนทับม้า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 บ้านสระแคน 0 0 0 0 1 0 1 2 2
181 บ้านดอนหัน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
182 บ้านหนองข่า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
183 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 ชุมชนบ้านหนองเลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองโนใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านหัวเข่าแตก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนเห็ดไค 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 2 3
194 บ้านหัวหนองคู 0 0 0 0 0 2 0 0 2
195 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
196 บ้านจอกขวาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
197 บ้านป่าแดง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
198 บ้านแก่นเท่า 0 0 0 0 0 1 1 1 2
199 วรัญญาวิทย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านป่าตองหนองงู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านวังจานโนนสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองนาใน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านโคกแปะ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
206 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 0 0 3 1 3
207 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
208 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
209 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 3 0
213 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
214 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 196 171 163 530 1,080 380 174 207 1,634