หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. มหาสารคาม เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 39 32 82.05% 6 15.38% 1 2.56% 0 0% 39
2 โรงเรียนบ้านเหล่า 51 31 67.39% 9 19.57% 3 6.52% 3 6.52% 46
3 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 45 24 61.54% 8 20.51% 3 7.69% 4 10.26% 39
4 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 44 24 64.86% 7 18.92% 4 10.81% 2 5.41% 37
5 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 34 24 75% 6 18.75% 2 6.25% 0 0% 32
6 โรงเรียนบ้านขามเรียน 46 23 62.16% 6 16.22% 4 10.81% 4 10.81% 37
7 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 40 22 68.75% 5 15.63% 3 9.38% 2 6.25% 32
8 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 36 21 60% 7 20% 5 14.29% 2 5.71% 35
9 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 38 21 70% 3 10% 2 6.67% 4 13.33% 30
10 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 28 20 71.43% 5 17.86% 1 3.57% 2 7.14% 28
11 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 29 20 71.43% 4 14.29% 1 3.57% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 35 18 58.06% 6 19.35% 4 12.9% 3 9.68% 31
13 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 30 18 62.07% 4 13.79% 3 10.34% 4 13.79% 29
14 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 24 18 75% 1 4.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
15 โรงเรียนบ้านโดน 35 16 76.19% 1 4.76% 2 9.52% 2 9.52% 21
16 โรงเรียนบ้านสนาม 29 15 62.5% 3 12.5% 2 8.33% 4 16.67% 24
17 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 26 14 56% 7 28% 1 4% 3 12% 25
18 โรงเรียนโนนจานวิทยา 29 14 53.85% 6 23.08% 5 19.23% 1 3.85% 26
19 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 31 14 50% 5 17.86% 4 14.29% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 29 14 63.64% 5 22.73% 1 4.55% 2 9.09% 22
21 โรงเรียนบ้านโนน 22 14 73.68% 1 5.26% 2 10.53% 2 10.53% 19
22 โรงเรียนบ้านปลาขาว 32 13 48.15% 11 40.74% 1 3.7% 2 7.41% 27
23 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 27 13 59.09% 5 22.73% 2 9.09% 2 9.09% 22
24 โรงเรียนบ้านหัวดง 26 13 61.9% 4 19.05% 1 4.76% 3 14.29% 21
25 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 18 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนบ้านโกทา 25 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
27 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 17 12 80% 2 13.33% 1 6.67% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 29 11 45.83% 7 29.17% 2 8.33% 4 16.67% 24
29 โรงเรียนบ้านนาฝาย 23 11 47.83% 6 26.09% 3 13.04% 3 13.04% 23
30 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 18 11 64.71% 3 17.65% 0 0% 3 17.65% 17
31 โรงเรียนบ้านหนองปอ 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
33 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 27 10 47.62% 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 21
34 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
35 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 23 10 62.5% 2 12.5% 1 6.25% 3 18.75% 16
36 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 23 10 45.45% 1 4.55% 4 18.18% 7 31.82% 22
37 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 19 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
38 โรงเรียนบ้านหนองแสน 22 9 52.94% 3 17.65% 1 5.88% 4 23.53% 17
39 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 16 8 57.14% 5 35.71% 1 7.14% 0 0% 14
40 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 22 8 57.14% 5 35.71% 0 0% 1 7.14% 14
41 โรงเรียนบ้านโนนรัง 20 8 42.11% 4 21.05% 1 5.26% 6 31.58% 19
42 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 23 8 44.44% 3 16.67% 5 27.78% 2 11.11% 18
43 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 17 8 61.54% 3 23.08% 1 7.69% 1 7.69% 13
44 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
45 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 18 8 57.14% 2 14.29% 3 21.43% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 11 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
49 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 23 7 38.89% 5 27.78% 2 11.11% 4 22.22% 18
51 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 13 7 53.85% 4 30.77% 1 7.69% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 13 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
53 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
54 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 11 7 70% 1 10% 2 20% 0 0% 10
55 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 10 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 0 0% 9
56 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 14 6 42.86% 8 57.14% 0 0% 0 0% 14
57 โรงเรียนบ้านหัวหมู 20 6 42.86% 5 35.71% 2 14.29% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านนาเลา 26 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
59 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านสระบาก 15 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 2 18.18% 11
61 โรงเรียนบ้านดงยาง 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
62 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านนาค่าย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านหวาย 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
67 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านไก่นา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 11 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
71 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 18 5 45.45% 2 18.18% 2 18.18% 2 18.18% 11
72 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 17 5 41.67% 2 16.67% 1 8.33% 4 33.33% 12
73 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 15 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
74 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 13 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านนาภู 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
76 โรงเรียนบ้านดง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 9 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
78 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านนาข่า 16 4 30.77% 5 38.46% 3 23.08% 1 7.69% 13
81 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 14 4 30.77% 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 13
82 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 17 4 33.33% 3 25% 2 16.67% 3 25% 12
83 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
84 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 11 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
85 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองผือ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
87 โรงเรียนบ้านคึมบง 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
88 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
89 โรงเรียนบ้านตำแย 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านดงแคน 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
92 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
93 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
94 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านหัวงัว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านเครือซูด 6 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
100 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 7 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนบ้านหนองสระ 12 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
105 โรงเรียนบ้านตาลอก 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
106 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
107 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 9 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
108 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
109 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
110 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
111 โรงเรียนบ้านขามป้อม 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
112 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
113 โรงเรียนบ้านแคน 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านหนองแปน 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
116 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 7 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
117 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
118 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
119 โรงเรียนบ้านดู่ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านก่อ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านอีโต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
125 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านหนองฮี 10 2 20% 8 80% 0 0% 0 0% 10
130 โรงเรียนบ้านดอนหมี 7 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
131 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
132 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 10 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
134 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 10 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านดู่หนองโก 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
140 โรงเรียนบ้านโพนทราย 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
141 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนบ้านหนองแคน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองแวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 6 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 2 33.33% 6
149 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
150 โรงเรียนบ้านหนองข่า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
157 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
158 โรงเรียนบ้านหัวสระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 10 1 10% 7 70% 0 0% 2 20% 10
162 โรงเรียนบ้านโคกยาว 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
163 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
164 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
165 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
166 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 19 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
168 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
169 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองผง 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
171 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านสว่าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านโนนจาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
181 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
182 โรงเรียนบ้านสระแคน 8 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
183 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
184 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
185 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 5 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 4
186 โรงเรียนบ้านสระบัว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
187 โรงเรียนบ้านโสกยาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านหนองแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนบ้านหัวเข่าแตก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนบ้านโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
201 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
202 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
204 โรงเรียนบ้านป่าแดง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
205 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
206 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
207 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 4 0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 4
213 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
215 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
216 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
218 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]