ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.8 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนงัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
9 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
10 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน