ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 96.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.331 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 63.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน