ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน