ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.5 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนมัธยมชาญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 72.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.75 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.25 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.75 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน