ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.625 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.875 เงิน 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.875 เงิน 5  
6 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 67.375 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 64.875 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.625 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.25 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 61.875 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 58.25 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
17 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
18 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
19 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
21 โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
22 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
24 โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
25 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
26 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน