ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90.88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.38 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.25 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.13 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.13 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 70.5 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.88 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
15 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
16 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน