ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 15  
18 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโคกล่าม สพป. มหาสารคาม เขต 1 57 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 56 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 52 เข้าร่วม 24  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน