ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 55 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 53 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 50 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 49 เข้าร่วม 7  
10 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 38 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 32 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน