ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองตื่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านโคกศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 7  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหัวขัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านดงมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนหน่อง สพป. มหาสารคาม เขต 1 59 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 58 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน