ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 95.8 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.8 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโดท่างาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน