ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านขามเฒ่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านไส้จ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน