ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบัวมาศ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านทัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 82.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 81.5 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.66 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.66 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านโพนงาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.66 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
20 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน