ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.4 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.4 ทอง 4  
6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.6 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89.2 ทอง 7  
8 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 88.2 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.8 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86.4 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 85.4 ทอง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.8 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 83.8 ทอง 14  
15 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านมะกอก สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฎร์บำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.4 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านเอียด "สังฆราษฎร์รังสรรค์" สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.2 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านโคกก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.4 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านยางสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.4 เงิน 23  
24 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.4 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.8 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.8 เงิน 25  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน