ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 4  
6 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน