ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 6  
8 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาสีนวน สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านดงน้อย สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 60 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
23 โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน