ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านหนองหล่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
14 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านคันธาร์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 22  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 22  
25 โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 77 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน