ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. มหาสารคาม เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
5 โรงเรียนบ้านดอนก่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านสมศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านหนองขุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
10 โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
11 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองตุ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
12 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
13 โรงเรียนอนุบาลพรเทพ สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 5  
15 โรงเรียนบ้านโสกภารา สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 17  
18 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านซองแมว สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
22 โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
23 โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
24 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
25 โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
26 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 18  
27 โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน