ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.2 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองจิก สพป. มหาสารคาม เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวันครู2502 สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองคูขาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.8 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 79.5 เงิน 11  
12 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.8 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 78.6 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 77.2 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโนนเกษตร สพป. มหาสารคาม เขต 1 76.4 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.8 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ สพป. มหาสารคาม เขต 1 75.4 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองโก สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.8 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 74.6 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. มหาสารคาม เขต 1 71.8 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน