ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. มหาสารคาม เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. มหาสารคาม เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. มหาสารคาม เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. มหาสารคาม เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(อ.เมืองมหาสารคาม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. มหาสารคาม เขต 1 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. มหาสารคาม เขต 1 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านวังแสง สพป. มหาสารคาม เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย สพป. มหาสารคาม เขต 1 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ สพป. มหาสารคาม เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. มหาสารคาม เขต 1 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า สพป. มหาสารคาม เขต 1 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. มหาสารคาม เขต 1 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าสองคอน สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป. มหาสารคาม เขต 1 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหัวขัว (อ.กันทรวิชัย) สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านโพนละออม สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน