ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม, โรงเรียนอนุบารมหาสารคาม และโรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สพป. มหาสารคาม เขต 1 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สพป. มหาสารคาม เขต 1 80.6 ทอง 4  
5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) สพป. มหาสารคาม เขต 1 73.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง สพป. มหาสารคาม เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองเม็กโนนสะอาด สพป. มหาสารคาม เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนพยอม สพป. มหาสารคาม เขต 1 62.5 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. มหาสารคาม เขต 1 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. มหาสารคาม เขต 1 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. มหาสารคาม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน